Dzieci

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże”.
/Ewangelia Marka 10,14/

Ze stron Bożego Słowa wiemy, że Jezus w szczególny sposób okazywał swoją miłość najmniejszym. Czytamy, że brał je na ręce, przytulał, a także stawiał za wzór wiary mówiąc do dorosłych, że muszą wierzyć tak, jak to czynią dzieci.

Także dzisiaj Bóg ma dla najmłodszych swój plan – pragnie, aby mogły Go poznać i żyć wypełnieni Bożą miłością, radością i pokojem.

W naszym Kościele chcemy pomóc dzieciom doświadczać Bożej miłości i odnaleźć w Społeczności swoje miejsce. Nauczanie dostosowujemy do grup wiekowych, uczymy przez zabawę i doświadczenie, ale także przez przykład.

Dla dzieci i młodzieży oferujemy zajęcia z nauczania biblijnego (w ramach systemu edukacji),

Nauczanie biblijne odbywa się podczas niedzielnego nabożeństwa oraz w środy i obejmują swoim zasięgiem trzy grupy wiekowe:

  • dzieci w wieku 5-9 lat
  • dzieci w wieku 10-13 lat
  • młodzież 13+.