Teen Challenge

Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN CHALLENGE oddział w Malborku została powołana we wrześniu 2006 r. Od początku 2007 r. wraz z Przyjaznym Kościołem prowadzimy wiele działań, mających na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańcom Malborka i okolicznych miejscowości. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta Malborka, prowadziliśmy lub nadal prowadzimy niżej wymienione inicjatywy:

 • Placówka Wsparcia Dziennego – Chrześcijański Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży
 • Klub Młodzieżowy „Przez młodych dla młodych”
 • Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy osadzonych w Zakładzie Karnym w Malborku
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki i problemów wynikających z uzależnień oraz przemocy
 • Realizacja programów profilaktycznych w szkołach
 • Malborski Punkt Coffee House dla osób uzależnionych, Dni Trzeźwości
 • Sztumski Punkt Coffee House dla osób uzależnionych
 • Klub abstynenta w Malborku
 • Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Malborka
 • Klub młodzieży „Lightstation”
 • Regularna praca z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Malborku
 • Spotkania tematyczne dla kobiet
 • Klub dla dzieci „Wyspa Przygód” w Sztumie

Jeżeli chciałbyś wesprzeć finansowo naszą działalność w Malborku i regionie, prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe 81 2030 0045 1110 0000 0132 1630.

Znajdź nas na Facebook „Teen Challenge oddział w Malborku”