Kolejne kroki

Drogi przyjacielu, właśnie podjąłeś najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zrobiłeś pierwszy krok na Bożej drodze. Jeżeli prosiłeś Jezusa, aby stał się Panem Twojego życia stałeś się Bożym dzieckiem. Pewnie zastanawiasz się co dalej. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, aby pomóc Ci podążać za Jezusem.

Pierwszą i najważniejszą jest to, abyś każdego dnia rozmawiał ze Swoim Zbawicielem. Przychodź do Niego, aby wyrażać Swoją miłość i wdzięczność za to, czego dokonał dla Ciebie na krzyżu. Stawaj przed Nim jak przed najlepszym przyjacielem i mów o swoich smutkach i radościach, planach i marzeniach.

Proś Boga, aby prowadził Ciebie każdego dnia i pomagał podejmować właściwe decyzje.

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.”
/Nowy Testament, List do Filipian 4,6/

Jeżeli wydaje Ci się, że nie potrafisz się modlić zawołaj tak, jak psalmista Dawid:

„Panie! Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę twoją!”
/Stary Testament, Księga Psalmów 51,17/

Kolejnym krokiem jest czytanie Biblii. Czytaj Boże Słowo tak często, jak to jest możliwe. Dzięki temu będziesz mógł poznawać Boga i Jego plan względem Twojego życia.

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne…”
/Nowy Testament, List do Hebrajczyków 4,12/

„…jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”
/Nowy Testament, 2 List do Tymoteusza 3,16/

I na koniec, pamiętaj, aby znaleźć grupę ludzi, którzy tak jak Ty kroczą Bożą drogą. Stając się częścią Kościoła będziesz mógł budować swoją wiarę i pogłębiać więź z Bogiem i Jego dziećmi. Pamiętaj, nie jesteś sam.

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.”
/Nowy Testament, Dzieje Apostolskie 2,1/

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”
/Nowy Testament, Dzieje Apostolskie 2,42/