Czego możesz się spodziewać?

  1. Przede wszystkim spotkania z żywym Bogiem, który Cię kocha i pragnie mieć z Tobą relację.
  2. Płynącego z głębi serca uwielbienia, wyrażanego w pieśniach i modlitwach. Otwartości na obecność Ducha Świętego i jego dary. Rozważania Bożego Słowa w kontekście współczesnego życia.
  3. Poznania ludzi, którzy doświadczyli niesamowitej Bożej miłości i przemiany życia.
  4. Zachęty i nadziei płynącej z Bożego Słowa dla każdego człowieka.
  5. Akceptacji.