Nasz cel

NASZE HASŁO:

„Wdzięczni Bogu uczymy się okazywać prawdziwą miłość wszystkim ludziom”

NASZYM CELEM JEST PRAWDZIWIE OKAZYWAĆ MIŁOŚĆ BOGU I LUDZIOM.

Pragniemy, aby ludzie z Malborka i okolicznych miejscowości poznali żywego Boga. Koncentrujemy się na tym, by pomagać ludziom poznać Pana Jezusa i odkryć Bożą miłość.

5 x W:

WYBRANI, by wielbić

WŁĄCZENI, by być razem

WYZNACZENI, by wzrastać

WYPOSAŻENI, by służyć

WYSŁANI, by ratować